1. Registrering på snapdate.no er gratis. Etter registrering kan du se alle profiler, motta og vise meldinger og sende blinks gratis. Enkelte funksjoner på snapdate.no krever kjøp av kreditter. Ubrukt saldo kan ikke innløses for kontanter og refunderes ikke, bortsett fra hvis det kreves av gjeldende lov. Kreditter har en begrenset gyldighet og utløper automatisk etter 90 dager hvis de ikke brukes.
  2. Alle betalinger er engangs.
  3. Alle priser er inkludert moms og andre avgifter på lovlig vis, med mindre annet er avtalt.
  4. For å sende meldinger må du kjøpe en kredittpakke eller, hvis tilgjengelig, kan du foreta en engangsbetaling via telefon. For priser se diagrammet nedenfor.
  5. Betalinger er i NOK. Banken din kan kreve valutaomkostninger, avhengig av vilkårene og avtalene.
Kredittpakke Valuta Pris Pris per kreditt
Kredittpakke 10 NOK 225.00 kr 22.50 kr
Kredittpakke 25 NOK 500.00 kr 20.00 kr
Kredittpakke 50 NOK 950.00 kr 19.00 kr
Kredittpakke 100 NOK 1750.00 kr 17.50 kr
Kredittpakke 250 NOK 3500.00 kr 14.00 kr